Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ล้านนา วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่


Mim

Status: Offline
Posts: 92
Date:
ล้านนา วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่
Permalink  
 


       วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่


                 tn-603641?AWSAccessKeyId=1XXJBWHKN0QBQS6TGPG2&Expires=1258588800&Signature=IsI5bBt7CWe%2BwGYq6nKP%2BJbxkD8%3D               /download.spark?ID=519381&forumID=127609&type=tn  


               สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1929  สมัยอาณาจักรล้านนา มีเชียงใหม่เป็นราชธานี  วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง  พระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก  ด้วยการอธิษฐานเสี่ยงช้างมงคลเพื่อเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐาน พอช้างมงคลเดินมาถึงยอดดอยสุเทพ มันก็ร้องสามครั้ง แล้วล้มลง ได้มีการห้ามพุทธศาสนิกชนที่ไปนมัสการสวมรองเท้าใน บริเวณพระธาตุ และมิให้สตรีเข้าไปบริเวณนั้น    

             ในปี พ.ศ. 2081  พระเจดีย์ได้ก่อสร้างให้สูงกว่าเดิม

             ในปี พ.ศ. 2100  ได้สร้างบันไดนาคหลวงทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้ประชาชนขึ้นไปสักการะได้สะดวกขึ้น อีกทั้งได้สร้างถนนขึ้นไปมีความถึง  11.53 กิโลเมตร

เจดีย์รูปแบบทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์ตัวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน และมีบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน

รอบองค์พระบรมธาตุ ประกอบด้วยสิ่งสำคัญ ๕ ประการ ได้แก่
                1. ฉัตร ๔ มุมทำด้วยทองเหลือง ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘ มีความหมายว่า ฉัตรเป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็น ซึ่งแสดงให้ถึงความสงบร่มเย็นที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาที่แผ่ไปในทั้ง ๔ ทิศ
                2. สัตติบัญชร หรือ รั้วหอก ที่อยู่รอบพระธาตุ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แย่งพระบรมสารีริกธาตุของเมืองต่างๆ เพื่อนำไปไว้บูชาประจำเมือง โดยให้ทหารถือหอกรอบล้อมพระบรมสารีริกธาตุไว้ เพื่อป้องกันการแย่งชิง จึงเป็นที่มาของรั้วหอกรอบพระบรมธาตุ 
                3. หอยอลักษณะเหมือนวิหารขนาดเล็ก ประจำอยู่ ๔ ด้าน ของพระบรมธาตุ ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ มีความหมายถึงการบูชาหรือสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า (ยอคุณ)
               4. หอท้าวโลกบาลซึ่งเป็นหอยอดแหลมขนาดเล็ก ประจำอยู่ ๔ มุมของพระบรมธาตุ หมายถึง ที่ประดิษฐานของท้าวโลกบาลทั้ง ๔ ซึ่งเป็นเทพที่ปกปักรักษาสิ่งสำคัญต่างๆ ๔ ทิศ ทำหน้าที่รักษาพระบรมธาตุ
               5. ไหดอกบัวแปลว่า หม้อที่แสดงถึงความสมบูรณ์ ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรื่องของพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย

                       tn-603643?AWSAccessKeyId=1XXJBWHKN0QBQS6TGPG2&Expires=1258588800&Signature=ps7Ry6MeEE3scG20rDJ%2F%2BISCa6k%3D            tn-603644?AWSAccessKeyId=1XXJBWHKN0QBQS6TGPG2&Expires=1258588800&Signature=I0rxnqMHP55a%2BZBIf%2BDRqMLUZoo%3D

                งานประเพณี   ขึ้นดอยเพื่อสักการะพระธาตุดอยสุเทพจัดเป็นประจำทุกปี
(เดือนพฤษภาคม) โดยมีขึ้นก่อนหน้าวันวิสาขบูชา 1 คืน ในงานจะมีขบวนแห่น้ำสำหรับสรงพระธาตุโดยมีพระสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่าง ๆ มาร่วมขบวนแห่ขึ้นดอยเป็นจำนวนมาก

                 การเดินทาง  โดยยานพาหนะจากกรุงเทพ  ถึง จังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่ เครื่องบิน รถไฟ และรถยนต์

                การเดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ :

                   นักท่องเที่ยวที่ไม่มีรถส่วนตัวสามารถเดินทางมาที่วัดโดยรถสองแถวประจำทางจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านถนนห้วยแก้ว ซึ่งบริการระหว่างเวลาประมาณ 05.00-17.00 น. 

                  นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดนาคไป 300 ขั้น เพื่อไปยังวัด หรือใช้บริการรถกระเช้าขึ้น-ลงดอยสุเทพได้ ระหว่างเวลา 05.30-19.30 น.

                                            ........................................................-- Edited by wanphen on Wednesday 15th of July 2009 01:18:00 PM

-- Edited by wanphen on Monday 14th of September 2009 11:10:50 AM

-- Edited by wanphen on Saturday 7th of November 2009 11:50:09 AM

Attachments
__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.

Tweet this page Post to Digg Post to Del.icio.us


Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard